Disclaimer en contactgegevens

Disclaimer en Contactgegevens

Disclaimer voor www.inspiratiefilms.nl
Inspiratiefilms.nl, een handelsnaam van Inspired People Work B.V. (KvK 66040485), hierna te noemen IF, verleent u hierbij toegang tot www.inspiratiefilms.nl (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen. IF behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
IF spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van IF.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met IF. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan IF nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de webwinkel liggen bij IF, behalve de algemene niet aangepaste beschrijvingen van de films waarvan de auteursrechten bij uitgever van de film liggen.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van IF, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende de dvd’s liggen bij de makers van de film en/of documentaire en worden vermeld aan het begin van elke film/documentaire.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Contactgegevens InspiratieFilms.nl
Postadres:                Wester-Nieuwkruisland 11, 9293 LW Kollumerpomp
Telefoon:                nul-zes-11381061 (Niek)
Email:                        info[at]inspiratiefilms.nl
Website:                www.inspiratiefilms.nl
Handelsregister:                66040485
Bank IBAN:                NL82 TRIO 0391 1624 11
BTW-nummer:                8563.70.058.B.01